Sıkıntı içinde olan insanlar mutlaka kendilerine bir program yapmalı. Bir A4 kağıdına özellikle son bir yıl içerisinde yaşamış oldukları bütün maddi sıkıntıları yazmalarını öneriyoruz. Örneğin şu kişiye şu kadar ödemem gerekiyor, altına da en kısa zamanda ‘Yukarıdaki insanların hepsinin parasını kalben ve sevgiyle ödemeyi seçiyorum.’ Cümlesini yazmalarını ve bunu yedi gün boyunca her gün yapmalarını öneriyoruz. Yedi günden sonra bir diğer yedi günde aynı kağıtların arka taraflarına, ismini yazarak, ‘…kişiye tüm borcumu ödedim, altına da bu yıl şu kadar para kazanmaya niyet ediyorum’ şeklinde bir çalışma yapmaları gerekiyor.

Bu çalışmaların hepsini dörde katlayıp bir kenara koysunlar. Ve 90 gün içerisinde yaşamlarında gerçekleşecek Bolluk ve Bereket ile olan enerjilere tekrar geriye dönüp baksınlar. Bunu birçok arkadaşım denedi, ben de aynı şekilde. Doğal olarak bunun çok işlediğini biliyoruz. Burada önemli olan şudur; kişinin buna tam olarak inanması, beyni buna inandırabilmesi, çünkü bizim ana bilgisayarımız beyin. Beyni ikna ettiğimiz süre içerisinde evrende ne kadar bizimle aynı frekansta olan madde ve duygu değeri varsa, biz hepsini kendimize çekebiliriz.